Dr. Ember Alex


Beosztás: ügyvéd, munkaügyi szakjogász, habilitált egyetemi docens, PhD tanszékvezető helyettes

Cég/munkahely: Szegedi Tudományegyetem ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék

Az előadás címe és időpontja:

  • III. A munkáltató érdeke és védelmük – A versenytilalmi megállapodás érvénytelensége – (október 09.)

Szakmai önéletrajz:

Ügyvéd, munkaügyi szakjogász, habilitált egyetemi docens. A Szegedi Tudományegyetem Munkajogi és Szociális Jogi Tanszékének PhD fokozattal rendelkező főállású oktatója, tanszékvezető helyettes. Jelenleg a fő kutatási témája a munkajogviszony megszüntetése és a versenytilalmi megállapodás. Több mint száz munkajogi témájú tanulmány, cikk, tankönyv szerzője, illetve társszerzője. Az oktatáson túl rendszeresen tart előadásokat konferenciákon, továbbképzéseken, munkaügyi vonatkozású rendezvényeken. Az SZTE munkaügyi szakjogász/szaktanácsadó és a HR szakjogász/szaktanácsadó posztgraduális képzések szakmai felelőse. Számos egyéb tevékenysége között a Jogi Szakvizsgabizottság vizsgáztatója, a Magyar Munkaügyi Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat döntőbírója. Ügyvédként főleg cégek, önkormányzatok teljes körű, vagy igény esetén csak a munkaügyekre vonatkozó jogi képviseletét látja el.