Dr. Kun Attila


Beosztás: Egyetemi docens

Cég/munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem

Az előadás címe és időpontja:

Szakmai életrajz

Tanszékvezető egyetemi docens, Károli Gáspár Református Egyetem ÁJK, Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék.

Egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Államtudományi és Közigazgatási Kar, Emberi Erőforrás Intézet.

Az MTA-PTE Összehasonlító és Európai Foglalkoztatáspolitikai és Munkajogi Kutatócsoport tagja.

A Munkaügyi Tanácsadó és Vitarendező Szolgálat (MTVSZ) országos szakmai koordinátora.

A Ferencz, Fodor T., Kun & Partners Ügyvédi Társulás tagja.

Vissza az előadókhoz