Dr. Nemeskéri-Kutlán Endre

Beosztás: jogi igazgató

Cég/munkahely: MÁV Zrt.

Az előadás címe és időpontja:

Pályafutás:

1976-ban születettem Budapesten, itt végzetem el az általános iskolai tanulmányaimat is, majd a Sárospataki Református Kollégium Gimnáziumában érettségiztem 1994-ben.
2000-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán cum laude eredménnyel szereztem meg a jogi diplomát.

Első munkahelyemen a Magyar Államvasutak Rt-nél 2000 szeptemberétől munkajogi területen kezdetben jogi előadóként működtem, majd a jogi szakvizsga sikeres letétele után 2007 szeptemberéig jogtanácsosként dolgoztam.
Ezt követően humán területen tevékenykedtem, ahol 2012 és 2018 között a Munkajog szervezeti egységet vezettem.

A munkaviszonyban eddig eltöltött évek alatt a munkajog számos elméleti és gyakorlati kérdésével, problémájával találkoztam, illetve részt vettem azok megoldásban is. Szerepet kaptam a társaság mind egyéni, mind kollektív munkaügyi jogvitáinak bírósági eljárásaiban, illetve a kollektív munkaügyi viták során tartott egyeztető eljárásokban is. Kiemelendő terület volt a munkában a szakszervezetekkel, kollektív szerződéssel, illetve üzemi tanácsokkal, illetve sztrájkkal kapcsolatos speciális feladatok, jogviták megoldása is.

2018. október 1. óta a MÁV Zrt. jogi igazgatójaként, 2019. április 1. óta jogi főigazgatójaként dolgozom.

Mindezek mellett több oktatásszervező, munkáltató, szakszervezet felkérésére is tartottam az elmúlt években munkajogi, munkaügyi tárgyú előadásokat, gyakorlati foglalkozásokat.