Dr. Tánczos Rita

Beosztás: bíró

Cég/munkahely: Kúria

Az előadás címe és időpontja:

Pályafutás:

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végeztem, majd jogi szakvizsgát tettem.
1993-ban neveztek ki a Fővárosi Munkaügyi Bíráság bírájává. 2010-től a Fővárosi Bíróság (Törvényszék) 51. Mf. tanácsában, majd 2012. május 1-től a Kúrián bíráskodom.
Több szaklapban jelentek meg publikációim, és társszerzője vagyok különböző munkajogi tárgyú könyvnek, egyetemi jegyzetnek.
Tagja vagyok a Magyar Munkajogi Társaságnak, a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, a bírák Szolgálati Bíróságának és a Közjegyzői Fegyelmi Bíróságnak, s 2018-ban a Munkaügyi Bírák Országos Egyesülete elnökévé választottak.
2008-tól 2013-ig a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán, majd 2013-tól az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán s az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében tanítok munkajogot. Rendszeresen előadok különböző munkajogi tárgyú konferenciákon, üléseken.