Dr. Tercsák Tamás

Beosztás: Ügyvéd

Cég/munkahely: CMS Budapest

Az előadás címe és időpontja:

 • I. A tárgyalóteremből jelentjük – tanulságos esetek (október 13.) – Moderátor

Szakmai önéletrajz:

2015 –                    Jogász, CMS Cameron McKenna LLP

2006 – 2015       Partner, Dentons Europe LLP (Salans LLP)

2006 – 2015       Irodavezető Partner, Kővári Tercsák Dentons Europe Ügyvédi Iroda (Kővári Tercsák

1996 – 2006       Partner, Szabó Kővári Tercsák és Társai Ügyvédi Iroda

1998 – 2002       Partner, Ernst & Young Kft.

1993 – 1996        Jogi tanácsadó, Ernst & Young Kft.

Egyetemi oktatói tevékenység

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék

– vizsgáztató (2007- )

– szemináriumvezető (1997-2001), (2016-)

Egyéb jogászi tevékenység

Választottbírói tevékenység:      – Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság (2006- )

– Energetikai Állandó Választottbíróság (2009- )

Hazai tanulmányok

1993 – 2001       ELTE Állam- és Jogtudományi Kar PhD (summa cum laude)

1996                    Ügyvédi bejegyzés, szakvizsga

1989 – 1990       Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem vendéghallgató

1988 – 1993       ELTE Állam- és Jogtudományi Kar jogász (summa cum laude)

1983 – 1987       Móricz Zsigmond Gimnázium, Budapest érettségi

Külföldi tanulmányok/kutatási terület

2017                     Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg/joggal való visszaélés, társasági jog

2001                     Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg/joggal való visszaélés

2000                    Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg/joggal való visszaélés

1996                     Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht, Hamburg/joggal való visszaélés

1996                     Universität Wien Institut für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht/társasági jog

1994                     University of Graz/Európai Közösségek joga – termékfelelősség

1994                     William Mitchell College of Law, London Uniform Commercial Code/nyári kurzus

1992 – 1993      Asser Institute, The Hague, Netherlands/szerződésszegés esetén elérhető jogkövetkezmények a jog gazdasági szempontú                                     vizsgálatának tükrében

1992                     Faculty of Law, University of Graz/Austria Európai Közösségi jog alapjai, nyári kurzus

1992                     William Mitchell Law School, Minnesota, USA Uniform Commercial Code/nyári kurzus

1991 – 1992        Faculty of Law, University of Graz/Austria termékfelelősség a jogösszehasonlítás tükrében

1990 – 1991       Faculty of Law, University of Hamburg, Germany/polgári és társasági jog, kereskedelmi jog

1990                     William Mitchell Law School, London/Az Egyesült Királyság jogrendszerének tanulmányozása, nyári kurzus

Publikációk

 • Kényszer szülte útitársak vagy közeli rokonok? Az egyenlő bánásmód kötelezettsége és a joggal való visszaélés tilalma (Munkajog 2019/4. lapszám, 1-14. o. 2019. november)
 • A joggal való visszaélés (JAKAB András – FEKETE Balázs (szerk.): Internetes Jogtudományi Enciklopédia)
 • A joggal való visszaélés (Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, 2018)
 • Vezető tisztségviselő jogállása, felelőssége – (PÁL Lajos (szerk) A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége – tanulmánykötet. Hvg-Orac Lap- és Könyvkiadó Kft, 2017. p. 93-113.)
 • A vezető tisztségviselő felelőssége a Ptk. és az Mt. szabályai szerint – (Gazdaság és Jog, 2017/8)
 • A joggal való visszaélés a munkajogban – (Pécsi Munkajogi Közlemények, tanulmányok; HU ISSN 1789-7637; 2016)
 • A Gazdasági Társaságok Nagy Kézikönyve (könyvismertetés) (Magyar Jog 2008./1. p. 55-58.)
 • Földi András: A jóhiszeműség és tisztesség elve. Intézménytörténeti vázlat a római jogtól napjainkig (recenzió) (Collega 2002./június p.29-33. (Tercsák-Buzády))
 • Bevezető rendelkezések az új Polgári Törvénykönyvben (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XXXVIII-XXXIX (2001/2002) p. 327-330.)
 • Az alanyi jog újraélesztése – alanyi jog az Alkotmánybíróság gyakorlatában (Acta Facultatis Politico-iuridicae Universitatis Budapestinensis XXXVIII-XXXIX (2001/2002) p. 233-244.)
 • A joggal való visszaélés (A Szladits Szeminárium Kiadványai 2., Bibliotheca Iuridica, Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Polgári Jogi Tanszéke)
 • Joggal való visszaélés (A Polgári Jogi Tudományos Diákkör Évkönyve 2001-2002. Tanév)
 • A joggal való visszaélés bírói gyakorlatáról II. (Jogtudományi Közlöny 2002/5.)
 • A joggal való visszaélés bírói gyakorlatáról I. (Jogtudományi Közlöny 2002/4.)
 • Das Steuerrecht Ungarns im Überblick (Internationale Wirtschafts-Briefe, Zeitschrift für internationales Steuer- und Wirtschaftsrecht 19/2001.)
 • Attracting Foreign Capital – Some Aspects of Hungarian Investment Law, 23rd Annual International Business Law Institute (Minnesota State Bar Association Continuing Legal Education, April 1999)
 • Chapter on Hungarian Company Structures (European Company Structures – A Guide to Establishing a Business Entity in a European Country (Kluwer, 1998))
 • Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung im ungarischen Recht (Arbeitspapier des
 • Forschungsinstituts für Mittel- und Osteuropäisches Wirtschaftsrecht 1996)
 • Kijavítás Jog vagy kötelezettség, Jogösszehasonlító tanulmány (Magyar Jog 1995/10.)
 • Alapvető szerződésszegés az egységes jogban (Magyar Jog 1994/10.)
 • A termékfelelősség európai gyakorlata – különös tekintettel a küszöbön álló hazai szabályozásra (Polgári Jogi Dolgozatok, 1993.)
 • Előreláthatóság, mint a szerződésszegéssel okozott kár megtérítésének korlátja (Polgári Jogi Dolgozatok, 1993.)
 • Das neue ungarische Produkthaftungsgesetz (Produkthaftung International 1992.)

Nyelvismeret

Anyanyelv: magyar

Egyéb nyelvek: angol, német – felsőfok