Dr. Zimmer Mátyás

Beosztás: Jogtanácsos

Cég/munkahely: Richter Gedeon Nyrt.

Az előadás címe és időpontja:

Pályafutás:

TANULMÁNYOK

 • Európai és Nemzetközi Üzleti Mesterjogász (L.L.M., angol nyelven, ELTE ÁJK, 2016)
 • Jogi diploma (PPKE JÁK, Budapest, 2013)
 • Jogi asszisztens, (OKJ képzés, 2006)

KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK

 • Sport ösztöndíj, (Nordjyllands Idraetshojskole, Bronderslev, Dánia, 2008)

SZAKMAI TAPASZTALAT

 • Richter Gedeon Nyrt. (kamarai jogtanácsos, 2017 óta)

A globális vállalat hazai központjában látom el a munkajogi jogtanácsosi feladataimat. Működésem a Jogi és
Nemzetközi Hálózatmenedzsment Főosztály keretin belül, a jogi igazgató közvetlen irányítása alatt valósul
meg. Felelősségi körömbe tartozik az ügyvédi feladatok teljes spektruma (jogi és peres képviselet, jogi
tanácsadás, okiratszerkesztés és ellenjegyzés), továbbá 2017. szeptembere óta félévenként 8-12 alkalommal
a vállalat közép-, és felsővezetőinek munkajogi workshopokat, továbbképzéseket tartok. Felelősségi
körömbe tartozik a fentieken túl a vállalat HR és munkajogi szabályozási struktúrája kialakításának és
fenntartásának folyamatos támogatása, az Emberierőforrás-igazgatóság operatív működésének támogatása,
különös tekintettel a kollektív munkajogi és munkaszervezési kérdésekre. Támogatást nyújtok a határon
átívelő munkajogi kérdések rendezésében is.

 • Schönherr – Hetényi Ügyvédi Iroda (ügyvédjelölt 2015. – 2017)

Általános ügyvédjelölti feladatokon túl (jogszabálykutatás, dokumentumszerkesztés, kapcsolattartás
ügyfelekkel, hivatali ügyintézés) főként munkajoggal, élelmiszerjoggal, adatvédelemmel, és a társasági joggal
foglalkozom többnyire idegen nyelven.

Munkajog: munkaszerződések, belső szabályzatok, munkahelyi előírások, munkaidő-beosztás előkészítése.

Élelmiszerjog: étrend-kiegészítők hazai piacra történő bevezetéséhez szükséges jogi dokumentáció
előkészítése és konzultáció, alkoholos termékek adókötelezettségeinek vizsgálata (népegészségügyi
termékadó, jövedéki adó), élelmiszerláncok élelmiszerbiztonsági belső szabályzatainak előkészítése
(csomagolási, szállítási, tárolási, árusítási szabályok).

Adatvédelmi jog: vállalati adatvédelmi szabályzatok felülvizsgálata, személyes adatok kezelésével összefüggő
vállalati politikák előkészítése, adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés intézése.

Társasági jog: társaságok alapítása, végelszámolása, mindennapi vállalti ügyek intézése (pl.:
székhelyváltozások, könyvvizsgáló kinevezés, vezető tisztségviselők kinevezése és visszahívása, telephely
alapítás, megszüntetés, stb).

 • Belügyminisztérium, Jogszabály Előkészítő- és Koordinációs Főosztály, Jogi előadó (2013. szept. – 2015. ápr.)

Fő feladatom volt a minisztérium hatáskörébe tartozó jogszabályok előkészítése (elsősorban technikai
instrumentumok, valamint rendészeti szervek működési szabályai), koordinációja, tárcaközi egyeztetések
szervezése, valamint EU-s jogharmonizációs koordinációs feladatokban való részvétel (pl. notifikációs
eljárás). További feladatom volt a döntés előkészítés szabálysértési méltányossági ügyekben, és
jogszabálytervezetek véleményezése.

 • Bálint Ügyvédi Iroda, gyakornok (2010. máj. – okt.)

Általános gyakornoki feladatokat végeztem.

PUBLIKÁCIÓK

 • Az angol „Uber döntés” munkajogi szemmel [HR Munkajog; 2016. november 14.]
 • Módosul a munka törvénykönyve (munkajog.hu; szerzőtárs: dr. Gera Dániel ügyvéd; 2016. július 15.)
 • ECJ Judgement shakes up fringe benefit framework (International Law Office; szerzőtárs: dr. Gera Dániel Ügyvéd; 2016. június 22.)
 • The Hungarian government resolves the Uber Dispute (www.schoenherr.eu; 2016. június 15.)
 • Közösségi gazdaság és munkajog – új foglalkozási forma a láthatáron? (munkajog.hu; szerzőtárs: dr. Gera Dániel ügyvéd; 2016. április 12.)