Pályázat 2018

A Wolters Kluwer Kft. a fiatal tehetségek elkötelezett támogatójaként pályázatot ír ki a XV. Magyar Munkajogi Konferencián (a továbbiakban: Konferencia) szemináriumi előadás megtartására.

A Konferencia helyszíne és időpontja: Thermál Hotel, Visegrád, 2018. október 9-11.

Előadói pályázat pdf letöltése

A pályázók köre

A munkajog iránt érdeklődő fiatalok, akik a pályázat benyújtási határidejének lejártakor a harmincadik (30) életévüket még nem töltötték be.

A pályázat tárgya

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó elméleti és/vagy gyakorlati tárgykörű, 20-25 perces szemináriumi előadás megtartása:

  • a munkáltató és/vagy a munkavállaló kártérítési felelőssége
  • a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek védelme
  • a digitalizáció hatása a munkajogviszonyra (különösen adatvédelem és adatkezelés, jognyilatkozat megtétele elektronikus dokumentumban, távmunka, bring your own device témakörökben)
  • a munkajogviszonnyal kapcsolatos jog- és/vagy érdekviták feloldása, az alternatív vitarendezés lehetősége (ideértve az egyéni és a kollektív vitákat)

A pályázat benyújtása

A pályázati dokumentációt e-mailen, a palyazat.munkajog@wolterskluwer.com címen kell benyújtani.

A pályázathoz pdf formátumban csatolni kell:

  • a tervezett előadás rövid összefoglalását (legfeljebb nyolcezer karakter)
  • a tervezett előadás kulcsszavainak megjelölését (5-10 kulcsszó)
  • szakmai önéletrajzot
  • fényképet
  • két támogató szakmai véleményt

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. január 31.

A határidő után, illetve hiányosan benyújtott pályázatot a Wolters Kluwer Kft. érvénytelennek tekinti. A pályázattal kapcsolatban a Wolters Kluwer Kft.-vel szemben semmilyen anyagi igény nem érvényesíthető. A Wolters Kluwer Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Kft. a részére a pályázat keretében megadott adatokat kezelje.

A pályázó a pályázat benyújtásával vállalja, hogy amennyiben nyertesként kerül kihirdetésre, az előadás teljes szövegét 2018. június 30. napjáig elektronikusan eljuttatja Wolters Kluwer Kft. részére.

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. Tájékoztatás kérhető: dr. Pál Lajos (gallicus@vnet.hu)

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. február 28.

A pályázókat a pályázat eredményéről a Wolters Kluwer Kft. 2018. március 10-ig a pályázó által megjelölt email címen értesíti.

Nyertesek

A pályázat nyertese(i) ismertetheti előadását a Konferencián, az előadás szerkesztett anyagát a Wolters Kluwer Kft. megjelenteti a konferenciára készülő kiadványban. A pályázat nyertesé(ei)t a Wolters Kluwer Kft. a Konferencia tartama alatt vendégül látja. (A vendéglátás tartalmazza a szállás, az étkezés és a részvétel költségét, nem tartalmazza az ott tartózkodás egyéb, így különösen a szállodai fogyasztás, az utazás költségeit.) Az előadás megtartásáért és a kiadványba készülő összefoglaló cikkért díjazás nem követelhető.

Adatkezelés

A pályázat keretében benyújtott dokumentumokat/személyes adatokat a Wolters Kluwer Kft. (1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 21-35.) mint adatkezelő kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatokat az adatkezelő a pályázat benyújtásától számított 1 évig tárolja, ezt követően a Wolters Kluwer Kft. azokat törli. A pályázatok elbírálásában külső adatkezelőként jár el a Gallicus Kft. (2120 Dunakeszi, Tóth Árpád u. 21.).