Pályázat 2019

A Wolters Kluwer Hungary Kft. a fiatal tehetségek elkötelezett támogatójaként pályázatot ír ki a XVI. Magyar Munkajogi Konferencián (a továbbiakban: Konferencia) az alábbiakban megadott témákban szemináriumi előadás megtartására.

A Konferencia helyszíne és időpontja: Thermál Hotel Visegrád, 2019. október 8-10.

A pályázók köre

A munkajog iránt érdeklődő fiatalok, akik 2019. január 1-jén a harmincadik (30) életévüket még nem töltötték be.

A pályázat tárgya

Az alábbi témakörökhöz kapcsolódó elméleti és/vagy gyakorlati tárgykörű, 20-25 perces szemináriumi előadás megtartására lehet pályázni:

  • A kollektív szerződéssel kapcsolatos dogmatikai kérdések (szerződéskötési képesség /jogalanyiság/, a kollektív szerződés kettős természete /szerződés és norma/, a kollektív szerződés érvénytelensége a munkaügyi hatósági és bírósági eljárásban)
  • Rugalmasság a foglalkoztatásban (atipikus foglalkoztatási formák, rugalmasság a munkaidő beosztása és munkavégzési hely meghatározása tekintetében)
  • Adatvédelem és adatkezelés a munkajogviszonyban (különleges adatok kezelése, technikai eszközök használata, a munkavállaló ellenőrzése, a jogellenes adatkezelés jogkövetkezményei)
  • A munkáltató utasítási joga és a munkajogviszony teljesítése (a munkáltatói szabályzatok /normatív utasítás/, az utasítási jog korlátai, az utasítás megtagadása, a munkáltató munkajogviszony teljesítésével kapcsolatos különös utasításai /munkaidő megszervezése, szerződéstől eltérő foglalkoztatás/)

A pályázat benyújtása

A pályázati dokumentációt e-mailen, az a.szekvolgyi@wolterskluwer.com címen kell benyújtani. A pályázathoz Pdf formátumban csatolni kell:

  • a tervezett előadás rövid összefoglalását (legfeljebb nyolcezer karakter),
  • a tervezett előadás kulcsszavainak megjelölését (5-10 kulcsszó),
  • szakmai önéletrajzot,
  • fényképet,
  • két támogató szakmai véleményt.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 31.

A határidő után, illetve hiányosan benyújtott pályázatot a Wolters Kluwer Hungary Kft. érvénytelennek tekinti. A pályázattal kapcsolatban a Wolters Kluwer Hungary Kft-vel szemben semmilyen anyagi igény nem érvényesíthető. A Wolters Kluwer Hungary Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázó a pályázat benyújtásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Wolters Kluwer Hungary Kft. a részére a pályázat keretében megadott adatokat kezelje.

A pályázatokat szakmai bizottság bírálja el. Tájékoztatás kérhető: dr. Pál Lajos (gallicus@vnet.hu )

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 28.

A pályázókat a pályázat eredményéről a Wolters Kluwer Hungary Kft. 2019. március 10-ig a pályázó által megjelölt emailen értesíti.

Nyertesek

A pályázat nyertese vállalja, hogy ismerteti előadását a Konferencián, valamint határidőre elkészíti az előadás szerkesztett anyagát a konferenciára készülő kiadványba. A pályázat nyertesét a Wolters Kluwer Hungary Kft. a Konferencia tartama alatt vendégül látja. (A vendéglátás tartalmazza a szállás, az étkezés és a részvétel költségét, nem tartalmazza az ott tartózkodás egyéb, így különösen a szállodai fogyasztás, az utazás költségeit.) Az előadás megtartásáért és a kiadványba készített összefoglaló tanulmányért díjazás nem követelhető.

Az előadás teljes szövegét 2019. június 30-ig napjáig kell a Kiadóhoz elektronikusan eljuttatni.

Adatkezelés

A pályázat keretében benyújtott dokumentumokat/személyes adatokat a Wolters Kluwer Hungary Kft. (1117 Budapest, Budafoki út 187-189. A. épület III. emelet) mint adatkezelő kezeli. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása. Az adatokat az adatkezelő a pályázat benyújtásától számított 1 évig tárolja, ezt követően a Wolters Kluwer Hungary Kft. azokat törli. A pályázatok elbírálásában külső adatkezelőként jár el a Gallicus Kft. (2120 Dunakeszi, Tóth Árpád u. 21.).

Töltse le a pályázati kiírást pdf formátumban ide kattintva!